پاورپوینت اداره ایمنی و بهداشت شغلی

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی,سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی,استاندارد ohsaspdf,الزامات قانونی ایمنی و بهداشتاستاندارد hse,دوره های ایمنی وزارت کار,دوره های آموزشی مرکز تحقیقات,دوره های hse وزارت کار,دوره های وزارت کار|35013670|ycl
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پاورپوینت اداره ایمنی و بهداشت شغلیقابل مشاهده می باشد

دانلود پاورپوینت با موضوع اداره ایمنی و بهداشت شغلی،در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:مقدمه
OSHAبا هدف کاهش رخدادهای شدید با به کارگیری ابزار و روش های مختلف در سال 1970شکل گرفت.امروزه علیرغم وجود افزایش ساعات کار,نرخ رخدادهای ناشی از محیط کار,کاهش یافته است.کوشش های OSHAبرای ایمنی و بهداشت شغلی گرچه تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده ولی هرگز نرخ بروز رخداد به صفر نرسیده است.مقرارت OSHAباید در ترکیب با سایر عملیات ایمنی نظیر موارد زیر توام گردد تا نتایج بهتری به دست آید:
_برنامه های بازرسی ایمنی
_تجزیه و تحلیل آسیب های شغلی
_پژوهش در مورد رخدادها
_مطالعات و مشاهدات ایمنی شغلی
استفاده از حفاظ در ماشین ها,مراقبت در تماس ,ایمنی مواد شیمیایی و انبارداری آنها,استفاده ازوسایل حفاظتی فردی و کاربرد نور مناسب و علایم هدایت گر همراه با همکاری کارکنان از موارد اساسی برای تحقق اهداف OSHA می باشد.در یک مطالعه روی 75هزار مورد حادثه ,مشخص گردید 88درصد آنها ناشی از اقدام های غیر صحیح افراد بوده است(البته در طراحی و تولید نیز در این امر دخالت داشته اند)
بنابر این حادثه می تواند از خطاهای زیر حاصل شود:
1_طراح
2_مدیریت
3_تعمیر و نگهداری
4_محیط زیست
5_افرادی که به فرآیندها و یا سیستم مرتبط میباشد.
امروزه تایید شده که عوامل دیگری غیر از خطاهای انسانی هم در بروز رخداد موثرند و همین امر منجر به پی گیری قانون OSHActگردید که می کوشد شمار و شدت حوادث کاهش یافته و به استفاده از روش ها و تجهیزات مناسب توصه می نماید.در ادامه ضمن این که به این روش ها و تجهیزات اشاره می شود,یادآوری می نماید که سه سازمان در مدیریت OSHAct دخالت دارند.
1_OSHRC(OSH Review commission)
_سازمان مستقل
_ اعمال شنود روی منشورها
_ارزیابی جرایم
_برقراری پژوهش ها
_حمایت و اصلاحات روی یافته های OSHA
2_NIOSH
تحقیق بر روی
_شاخص های جابه جایی مواد شیمیایی سمی
_منشورهای بهداشتی و ایمنی و توصیه استانداردهای جدید بهداشتی و ایمنی
3_OSHA
پژوهش در رابطه با
_فاجعه وکشتار در محل کار
_بازرسی از محل کار و برقراری استانداردهای جدید بهداشتی و ایمنی
واحدهای بزرگ ممکن است منابعی را برای بخش بهداشت و ایمنی فعال نمایند,اما اغلب در واحدهای کوچک,مسئولیت برای کنترل و ایمنی افرادی مربوط می شود که تجربه کار آموزی کافی را ندارند.
واحد ها ی کوچک عموما داری شرایط زیر هستند زیرا:
1_کارفرما از اطلاعات پایه برای ایمنی و بهداشت کارکنان کم بهره هستند.
2_کارفرما منابع کافی برای بهبود شرایط کارکنان را ندارند.
وقتی که هیات مدیره OSHAct را توسعه داد,آمارهای زیر مورد توجه قرار گرفتند.
1_هرسال به طور متوسط 14000مرگ ومیر در محیط کاری رخ می دهد.
2_هر سال2/5میلیون کارگر در نتیجه حادثه دچار ناتوانی می شوند.
3_هر سال تقریبا سیصد هزار نفر از موارد جدید بیمارهای حرفه ای گزارش می گردد.

یک برنامه جامع نیاز به داشتن آمار بیماریها و مرگ و میر برای جلوگیری از بروز آسیب های ناشی از محیط کار دارد.بر اساس OSHActاین نیازها از کد مقررات مرکزی (قسمت های 1900تا1910)بیان می شود.ماموریتOSHAخیلی جامع بوده و بر اساس مفاد زیر روشن می گردد:
1_تشویق کارکنان و کارفرمایان به کاهش آسیب های ناشی از محیط کار
2_به اجرا در آوردن برنامه های جدید بهداشتی و ایمنی
3_بهبود برنامه های بهداشتی و ایمنی موجود
4_تشویق به پژوهش که منجر به نوآوری و حل مشکلات محیط کار می گردد.
5_برقراری حقوق کارکنان برای بهبود شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار
6_تاکید بر حقوق و وظایف کارفرکایان برای بهبود شرایط ایمنی و بهداشت کار
7_پایش و مانیتورینگ بیماریها و آسیب های مرتبط با مشاغل و ارایه گزارش های مربوطه
8_برقرای برنامه های کارورزی برای افزایش شمار کارکنان بهداشت حرفه ای و ایمنی، بهبود مداوم برنامه ای جامع
9_برقراری تعهد به استانداردها واجبارها ی ایمنی و بهداشت
10_تدارک توسعه و تایید برنامه های ایمنی و بهداشت در محل کار در سطح استانها
11_پایش,آنالیز و ارزشیابی برنامه های بهداشتی و ایمنی در سطح استانها
12_تشویق به پیوند همکاری واحد کارگری و مدیریت برای کاهش آسیب ها و بیماریهای شغلی

کاربرد استاندارد های OSHA:
OSHAحداقل استانداردهای ایمنی و بهداشت همراه با جرایم را خواهد داشت.OSHAاجازه می دهد که هر سازمان استانداردهای محکم تری را برقرار سازد و برنامه های ایمنی و بهداشت خود را مدیریت نماید.
بخش 8Cاز OSHAct کارفرمایان را ملزم به نگه داری سوابق مرتبط با بیماری وآسیب دانسته است.
این اسناد باید قابل دسترسی برای کارکنان یا نمایندگان آنها باشد.بخش 2Bمسئولیت تشویق کارکنان در زمینه های زیر را به عهد دارد:
1_کاهش شمار آسیب های بهداشتی و ایمنی محیط کار
2_کوشش برای دسترسی به شرایط ایمن و بهداشتی
لازم به ذکر است OSHAاز کارگاه های با تعداد کمتر از ده نفر کارگر بازدید به عمل نمی آورد مگر ان که مورد یا مواردی از قتل یا مرگ گزارش شده باشد یا شکایت ا ز ناحیه کارکنان دیده می شود.
در آمریکا حدود 97میلیون کارگر وجود دارد.بنگاه ها با ده نفر و کمتر کارمند 74./. از این واحدها را تشکیل می دهند و 16./.نیروی کار را در بر می گیرد.بنابر این شمار عظیمی از واحدها در محدوده عملیات OSHAقرار نمی گیرند.بنگاهای که 11تا 50کارگر دارند 16./. بنگاه ها و 24./.نیروی کار را تشکیل می دهند.به علت محدود بودن تعداد بازرسان OSHAبنگاه های کوچک و متوسط کمتر بازرسی می گردند.بنابراین 90./.بنگاه ها به طور منظم بازرسی نمی شوند.باید توجه کرد که OSHAct تمام 50استان کشور امریکا را پوشش می دهد.مواردی که مستثنی هستند و تحت پوشش قرار ندارند عبارتند از:
1_موارد خویش کارفرما
2_پوشش های خانوادگی که فقط افراد کار,از اعضای خانواده تشکیل شده اند.
و . . .